Közelítések az asztrológiához

Hosszú évtizedek óta tartó fejlemény, hogy nemcsak a transzcendenciára nyitott laikusok, hanem egyre több tudományos hátterű, adott esetben pszichológiai végzettséggel rendelkező tanácsadó és gyakorló is felismeri: a születési horoszkóp páratlanul kifinomult személyiséglélektani modell, amely megdöbbentő pontossággal tárja fel egyéni természetünket, valamint életünk jelentős fordulópontjainak időzítését. A hagyományos pszichológiai irányzatok nem adnak kielégítő választ a pszichológia első és legfontosabb kérdésére, nevezetesen arra, hogy mi áll az emberek (akár az ugyanabból a családi környezetből induló emberek) teljes és mindent felülíró különbözőségének és egyediségének a hátterében. Az asztrológiai ábra ezzel szemben nemcsak pontosan mutatja a külső körülményeinkből, traumáinkból és családi hátterünkből nem levezethető – tehát végső soron irracionális – egyéni természetünket, de ráadásul nem is elsősorban a kliens közlésein alapul, így őt „közvetlenül belülről” mutatja, vagyis lényegében nemcsak a tudatos tartalmat (egót), hanem a tudattalan pszichét (a külvilágban megjelenő típusos konfliktusok gyökerét) is feltárja. Azok számára, akik némi tapasztalattal rendelkeznek a tárgyról, az asztrológia nem hitkérdés.

Két óriási akadály mégis gátolja az asztrológiai gondolkodás szélesebb körű és jobb megértését. Az egyik, hogy a téma általános megbélyegzéséből, és azzal kapcsolatos előítéletekből kifolyólag a legtöbben még hozzávetőleges ismeretekkel sem rendelkeznek arról, hogy mit és hogyan is állít az asztrológia, és ezen csak tovább rontanak a bulvárlapok használhatatlan és komolytalan asztrológiai rovatai. A másik, hogy az asztrológia – mint minden ezoterikus tudásmodell – megközelíthetetlen a modern fizikára épülő tudományos világnézet alapján.

Az alábbiakban pár lényeges kiindulópontra mutatok rá, amelyek segíthetnek eloszlatni az asztrológiával kapcsolatos leggyakoribb félreértéseket. E fejezetek nem egymásra épülnek, így külön-külön is olvashatók. Ami itt következik, az én ajánlataim az asztrológiához vezető legfontosabb megközelítési módokra, vagy ha úgy tetszik, „bejáratokra” a pszichológiai asztrológiába.