Egymásnak ellentmondó jelzések a születési ábrában

Mindannyiunk születési ábrája sokféle, adott esetben egymásnak nagyban ellentmondó jelzést tartalmaz. Aligha létezik olyan horoszkóp, amelyik kizárólag összhangban lévő, „egy hangon szóló” jegyhangsúlyokból, illetve fényszögekből áll.  Pszichológiai értelemben ezek a különféle tényezők írják le személyiségünk dinamikus ellentmondásait, sajátságait, egyéniségünk összetettségét. Egy születési ábra tizenkét jegy, tizenkét ház és tíz égitest egyszeri, teljesen sajátos összetétele, ilyen értelemben kicsit olyan, mint egy Rubik-kocka: szinte végtelen számú állás lehetséges. Ez az oka annak, hogy nem lehet senkit csupán a Nap-jegye, vagy bármilyen egyéb, az ábrából kiragadott asztrológiai tényezője alapján kielégítően jellemezni. Az Ikrek Nap például ismert fejlett verbalitásáról, állandó kommunikációs igényéről, kíváncsiságáról, fecsegéséről, de ha az Ikrek Naphoz egy a harmadik ház (kommunikáció, verbalitás) csúcsán, Skorpióban álló Szaturnusz társul, és ez a Szaturnusz még ráadásul a Merkúrral is kvadrátban áll, akkor az adott személy minden lesz, csak nem beszédes.  Sokkal inkább szinte az artikulálatlanságig szótlan, zárt, kommunikációjában mindenképpen valamilyen módon gátolt és visszafogott. Épp az ellenkezője annak, mint ahogyan az Ikreket általában leírják.

K. egy a negyvenes évei elején járó nő, és születési horoszkópjának Mars-Uránusz szembenállása, illetve Nap-Neptunusz együttállása jól példázza, hogy személyiségünkben hogyan élhetnek egymás mellett egymásnak többé-kevésbé ellentmondó asztrológiai tényezők. A Kos Mars önmagában is egy maszkulin jellegű, bátor, kezdeményező, cselekvésre fókuszált, konfliktusvállaló, jó eséllyel türelmetlen és némiképp tapintatlan önérvényesítéséről árulkodik. A Mars szembenállása az Uránusszal mindezeket a kvalitásokat további ingerlékenységgel, temperamentumossággal, „karcossággal”, önfejűséggel, adott esetben provokativitással, ugyanakkor eredetiséggel és nagyfokú függetlenségigénnyel színezi. Szociális és munkahelyi kapcsolataiban nem ritkák a kisebb-nagyobb ütközések, és ezekeben K. önmagát pozitívan érvényesítő, temperamentumos, éles nyelvű nőnek, és emellett határozott vezetőnek mutatkozik.

Mindemellett azonban K. Napja együtt áll a Neptunusszal, ami a fentieknek nagymértékben ellentmondó állítás. A Nap-Neptunusz fényszögekre éppenséggel egyfajta önmagunkkal, saját identitásunkkal, irányunkkal, stb. kapcsolatos bizonytalanság, továbbá befolyásolhatóság, bizonyos mértékű akaratgyengeség, elmosódó én-határok jellemzők. Ismert a Nap-Neptunusz kapcsolata különféle függőségi viszonyokkal és dependenciákkal (legyen szó akár személyes kapcsolatokról, akár alkohol- vagy drogabúzusról). Mindezek a jellemzők kisebb-nagyobb szintén jelen vannak K természetében. Jellemző élménye, hogy párkapcsolataiban befolyásolhatónak, passzívnak, függőnek érzi magát, nem képes igazán kiállni önmagáért, illetve hajlamos belemenni olyan kapcsolatokba, amelyekről már az elején tudja, hogy nem lehetnek teljesen kielégítők számára. (Ez utóbbi a diszharmonikus Vénusz-Neptunusz fényszögeknek is fontos jellemzője.)

Fontos hozzátenni ehhez, hogy a Nap fényszögei mindig árulkodnak az apa természetéről és pszichológiai örökségéről is, a Nap-Neptunusz konjunkció pedig egy valamilyen értelemben „gyenge”, „hiányzó”, sodródó, támaszként és erős mintaként működni nem tudó apa képét sugallja. K. életében mindez úgy nyilvánult meg, hogy K. 13 éves korában az anya elhagyta a családot és távozásakor apja egyedül maradt K-val és két évvel fiatalabb húgával. Ahelyett azonban, hogy magára vette volna a gondoskodó, erős családfenntartó szerepét, e feladatok nagyrészét K-ra testálta és a család mindennapi ügyeinek menedzselésében egyenrangú partnerként kezdte kezelni. (Lássuk a 10. házas Szaturnusz kapcsolatát a teherrel, a felelősséggel és a feleőségvállalással.) A családi viszonylatok vonatkozásában fontos még megjegyezni, hogy K. Nap-Neptunusz együttállása a testvéri viszonyainkat is leíró 3. házba esik, és K. gyenge vagy hiányos önérvényesítése különös mértékben jellemzi a testvérével való konfliktusait. Ezen túl testvérét gyakran manipulatívnak, őszintétlennek, áldozati játszmákkal élőnek érzékeli (mindezek mind a destruktívan működő Neptunusz tulajdonságai).

A fentiek természetesen nem írják le vagy „fejtik meg” K. teljes pszichológiai természetét. Csupán két nagyon fontos fényszöget emeltem ki az ábrából, amely ezeken túl még rengeteg egyéb vonatkozást is tartalmaz. Mindezzel csupán azt akartam megvilágítani, hogy a legtöbbünk születési ábrájában egyszerre vannak jelen nagyon eltérő minőségű bolygóállások, melyek híven tükrözik személyiségünk dinamikus belső ellentmondásait, illetve sokrétű és teljesen sajátos voltát.