Az összhang hiánya egy párkapcsolatban - mit mutat a szinasztria?

Amikor két ember kapcsolatba lép egymással, két pszichés rendszer kerül kölcsönhatásba, és e kölcsönhatás természetét asztrológiai értelemben a szinasztria nevű eljárással vizsgáljuk. Ennek során azt nézzük meg, hogy az egyik fél születési ábrájának bolygóállásai milyen kapcsolatokat (fényszögeket) alkotnak a másik fél bolygóállásaival. (Lényegében oly módon, hogy az egyik születési horoszkópot ráhelyezzük a másikra.) Mindez pontosan feltárja a két ember között automatikusan előálló pszichológiai dinamikát, a közöttük állandóan meglévő és nagy mértékben irányíthatatlan vonzalmakat és irritációkat. A szinasztria mindig egy komplex és soktényezős képet rajzol ki.

Csilla 40 év körüli nő, aki már 16 éve él együtt férjével, Gáborral. Szinasztriájukat a mellékelt ábra mutatja, amelyben belül helyezkedik el Csilla születési ábrája, erre vannak kívülről ráhelyezve Gábor születési bolygóállásai. Csilla elmondása szerint kapcsolatuk valódi vonzalommal és szerelemmel indult, de egészen korán kiderült, hogy „nincsen közöttük valódi összhang”, „hiányzik a megértés és a harmónia”, „nagyon másmilyenek”, és „a mindennapokban gyakran irritálják, idegesítik egymást.” 

Nap-Nap szembenállás? - Aligha

A párkapcsolati összhang ilyesféle hiányát nem magyarázza az, hogy Csilla és Gábor Napjai (Kos 16°36´, Mérleg 21°, 37´) szemben állnak egymással. A Nap-Nap szembenállás (ahogyan maguk a szemben álló jegyek is) leginkább éppen egyfajta dinamikus vonzalomról, illetve két komplementer minőség találkozásáról árulkodnak.  A Napunk jegyével szemben álló jegyet valóban „szemből”, „frontálisan”, a maga teljes valójában érzékeljük. Az, akinek abban a jegyben vannak hangsúlyos állásai, az éppen azokat kvalitásokat testesíti meg, amelyek belőlünk hiányoznak és minket kiteljesítenek. A szemben álló Napok mindenképpen dinamikus, termékeny kihívásról, olykor feszültségről, de alapvetően nem vaalmiféle legyűrhetetlen frusztrációról árulkodnak. A Csilla és Gábor közötti szinasztriában ennél jóval nehezebb „irritációs tényezők” vannak. Ezeket veszem most sorba.

Nap-Uránusz szembenállás, Uránusz-Nap együttállás

Gábor születési ábrájában Nap-Uránusz együttállás van, így Uránusza (Mérleg, 18°53´) szintén szemben áll Csilla Napjával. Mivel az Uránusz egyebek mellett a szabadságra, a független, önálló cselekvésre és a „korlátozhatatlanságra” irányuló igényünkről árulkodik, az Uránusz-Nap keresztfényszögek  konfliktusokkal, változásokkal, ütközésekkel és kölcsönös irritációval járnak, amelyben az uránuszi fél jellemzően ellenállást fejt ki, „lázad” a Nap ellen, míg a Nap úgy érzi, hogy az Uránusz kiszámíthatatlanságával állandó bizonytalanságban tartja őt, illetve hogy az uránuszi partner gátolja az ő stabilitásra és kiszámíthatóságra irányuló igényét. Még ha az uránuszi fél karakterében nem is ütközik ki különösebben az Uránusz szabadság- és függetlenségvágya, akkor is megjelenhet vele kapcsolatban valamiféle olyan objektív körülmény, ami szokatlanná és nehezen fenntarthatóvá teszi az együttélést. Nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy Gábor diplomataként dolgozik (mely foglalkozás tökéletesen illik Nap-Uránusz együttállásban mindig megjelenő „szokatlansághoz”), ezért sokat van távol, illetve a család Gábor munkája miatt évekig külföldön is élt. Amíg Gábor kiteljesedik foglakozásában, Csilla háztartásbeliként őrködik a család egységén, és háttérbe szorítja saját kreatív önkifejezésre és önálló hivatásra vonatkozó igényét. Mindez tankönyvi példa annak, hogy hogyan jelenhet meg és miféle nehézséget okozhat egy párkapcsolati szinasztriában az Uránusz-Nap szembenállás. És mintha mindez nem volna elég, a Nap-Uránusz keresztfényszög fordított irányban is megjelenik a szinasztriában: Nemcsak Gábor Uránusza áll szemben Csilla Napjával, hanem emellett Csilla Uránusza (Mérleg 26°09´) is együtt áll Gábor Napjával. Bizonyos értelemben mindketten „fogva” és „korlátozva” érzik magukat.

Összességében tehát, az Uránusz-Nap diszharmonikus keresztfényszög rendszeres ütközéssel, változással, súrlódással jár, ami szinte lehetetlenné teszi az automatikus, áradó, problémátlan házastársi együttműködést. Mindemellett megjelenik az összeférhetetlenség az uránuszi fél ilyen vagy olyan jellegű szokatlansága, nem-hétköznapisága (Gábor esetében ez elsősorban a munkájában nyilvánul meg), illetve a másik fél saját önmegvalósítási igénye között.  

Hold-Hold kvadrát

Pszichológiai értelemben talán még nagyobb „akadás”, hogy Csilla és Gábor Holdjai kvadrátot (90 fok) adnak egymásra. A Hold nagy mértékben összefügg ösztönös, természetes, „zavartalan” létmódunkkal, zsigeri reakcióinkkal, rekreációs módunkkal, azzal, hogyan érezzük magunkat komfortosan és békében. Ehhez kapcsolódik a Hold ismert analógiája az „otthonnal” és az „otthonossággal”. Mindezen kvalitásai miatt együttesen a Hold az egyik legfontosabb párkapcsolati összeillőségi tényező. (A Holdról bővebben itt: A Hold asztrológiai jelentése). A szinasztriában megjelenő Hold-Hold kvadrát két „összeférhetetlen” alapbeállítottságról árulkodik, - mély és ösztönös létmódunk össze-nem-illéséről, a kölcsönös megértés, a közös érdeklődések és egymás változó hangulatai és érzései elfogadásának hiányáról. A Hold-Hold kvadrát keresztfényszög az egyik legerősebb asztrológiai jelzés arra vonatkozóan, hogy egy párkapcsolat két tagja között nincsen (és nem is lehet) összhang.

Hold-Uránusz együttállás

Mindehhez további nehezítő tényezőként járul, hogy Gábor Uránusza szintén együtt áll Csilla Holdjával (így egyben a Csilla születési ábrájában meglévő Hold-Nap szembenállást is folyamatosan „irritálja”). Az Uránusz mindig szokatlan, váratlan, megszakító, megtörő, kibillentő, zavaró, nyugtalanító tényező – szinte semmi affinitás nincs benne a Hold iránt, ami alapvetően stabilitás- és komfortigényünket írja le. A Hold-Uránusz keresztfényszögek, illetve azokban mindig meglévő szokatlanság és újszerűség a kapcsolatok kezdeti szakaszában hirtelen és magnetikus vonzalmat okozhatnak, de a kapcsolat hétköznapivá válásával mindig megjelenik bennük a közelségigény (Hold) és az elutasítás (Uránusz) fájdalmas dinamikája. Amikor a Hold komfortot és „odabújást” igényelne, az Uránusz emocionálisan távolságtartó, hideg, kitérő, vagy elutasító vele szemben. Az kapcsolat uránuszi fele ugyanakkor a Holdat túl konzervatívnak, ragaszkodónak éli meg, és lázad a Hold otthoni szférát strukturáló keret- és szabályrendszere ellen. Mindez természetesen zavarja Hold biztonságigényét.

Végül

Természetesen nem lehet egy kapcsolatot csupán a nehézségeket jelentő keresztfényszögek alapján jellemezni. A párkapcsolati dinamika még nehéz, diszharmonikus viszonyokban is összetett és bonyolult, és mindig megvannak benne a vonzás és kötés elemei is. Nem véletlen, hogy veszekedő párok olykor évtizedekig kitartanak egymás mellett. Csilla és Gábor esetén ilyen erős kötőelem a szinasztriában megjelenő Hold-Nap együttállás (Csilla Holdja Mérleg 15°40’, Gábor Napja Mérleg 21°37’), amely önmagában tekintve rendkívül erős kölcsönös szimpátiáról és vonzalomról, a maszkulin és feminin létmód nagyfokú összhangjáról árulkodna. Ezt azonban – Csilla megélése és beszámolója alapján – egyértelműen felülírják a fentebb felsorolt diszharmonikus, feszültséget hordozó keresztfényszögek.

A szinasztriák végső soron azt mutatják, hogy bármely két ember közötti pszichológiai dinamika adott és megváltoztathatlan, és csak kettőjük „hozott” természetének teljesen egyéni és összetett kapcsolódása szerint működhet.