Blog

Szerelmi csalódás, avagy a tranzit Neptunusz kvadrátja a születési Vénuszra

A Neptunusz – hasonlóan az Uránuszhoz és a Plútóhoz – úgy nevezett „külső” (értsd: a Szaturnuszon kívüli) bolygó, amely az egyén egójánál (tudatánál, akaratánál) jóval erősebb, a kollektív tudattalan szférájába tartozó pszichológiai késztetéseket és folyamatokat reprezentál. Ellentétben a „személyes” bolygókkal (Vénusz, Mars, Merkúr), a külső bolygók a görög–római istenvilág főisteneinek nevét viselik: az Ég (Uranosz), a Tenger (Neptunusz) és az Alvilág (Hadész/Plutó) urai ők: a halandó ember életszféráján kívüli, „nem-evilági” erők megtestesítői tehát.

Az összhang hiánya egy párkapcsolatban - mit mutat a szinasztria?

Amikor két ember kapcsolatba lép egymással, két pszichés rendszer kerül kölcsönhatásba, és e kölcsönhatás természetét asztrológiai értelemben a szinasztria nevű eljárással vizsgáljuk. Ennek során azt nézzük meg, hogy az egyik fél születési ábrájának bolygóállásai milyen kapcsolatokat (fényszögeket) alkotnak a másik fél bolygóállásaival.

Egymásnak ellentmondó jelzések a születési ábrában

Mindannyiunk születési ábrája sokféle, adott esetben egymásnak nagyban ellentmondó jelzést tartalmaz. Aligha létezik olyan horoszkóp, amelyik kizárólag összhangban lévő, „egy hangon szóló” jegyhangsúlyokból, illetve fényszögekből áll.  Pszichológiai értelemben ezek a különféle tényezők írják le személyiségünk dinamikus ellentmondásait, sajátságait, egyéniségünk összetettségét. Egy születési ábra tizenkét jegy, tizenkét ház és tíz égitest egyszeri, teljesen sajátos összetétele, ilyen értelemben kicsit olyan, mint egy Rubik-kocka: szinte végtelen számú állás lehetséges.

Gyakorlat teszi a mestert

A pszichológiai asztrológia távolról sem pusztán elmélet, így könyvekből csak bizonyos mértékig tanulható. Tárgya mindig egy konkrét és teljes személyiség - vagy ha úgy tetszik, az élő, eleven psziché -, amely az adott személlyel folytatott dialógusban mutatja meg igazán önmagát. Senki nem egyenlő születési ábrájában szereplő jegy- és házhangsúlyok, illetve fényszögek tankönyvi leírásainak összegével: a horoszkópábra az ábra tulajdonosának életeseményei, életélményei, emberi viszonylatai, tudatossági szintje töltik meg valódi, élő tartalommal.