Home

Minden, ami történik velünk, jellemző ránk. Mindannyian egy-egy mintát hordozunk, amely darabokból áll össze. Életünk során e darabok egyesével kerülnek a helyükre, valamiféle előre elrendelt terv részeként.

C. G. Jung

Van egy a priori tényező minden emberi tevékenységben, nevezetesen a psziché egyedi, velünk született, tudat-előtti vagy tudatalatti struktúrája. A tudat-előtti psziché – például az újszülött gyermeké – nem egy üres forma, amelybe kedvező körülmények esetén bármit bele lehet tölteni.

C. G. Jung

Az asztrológia bolygóalakzatokból áll. A bolygóalakzatok a kollektív tudattalant szimbolizálják, a kollektív tudattalan pedig a pszichológia tárgya: a bolygók istenek, a tudattalan erőinek szimbólumai.

C. G. Jung

Ellenállhatatlanul erős késztetés ösztökéli az embert, hogy önmagává váljék. Erre mindig számíthatunk, ha arra nem is, hogy a dolgok szükségképpen jóra fordulnak. Ha minket magunkat nem is érdekel a sorsunk, a tudattalant annál inkább.

C. G. Jung